Tamisadors d'agitació directa WA-WAU Rhewum

   

Veure catàleg tamisadors WA-WAU 

Els tamisadors d'agitació directa WA i WAU deRHEWUM s'usen principalment per a la classificació de materials fins, des de 60 micres fins a 10 mm., com són els fertilitzants, morters, sucres, productes químics, sals minerals, sucre, guix, carbonats, entre d'altres.

L'agitació directa de les malles permet un tamisat a les mides requerides. Els motors o vibradors produeixen una acceleració extremadament alta a la superfície de la malla. Aquest efecte permet una segregació altament efectiva de les partícules de diferents mides i el seu pas a través de la malla. Així mateix, l'agitació evita l'efecte d'apegament entre partícules i la colmatació de la malla, podent-se programar cicles d'auto neteja augmentant l'amplitud de vibració al màxim durant un breu període de temps.

Els motors a contrapesos vibrant a 3.000 rpm o els vibradors electromagnètics oscil·lant a 50 Hz, estan situat als laterals exterior del tamisador. Transmeten oscil·lacions d'altra freqüència a la malla mitjançant uns eixos vibrants en posició perpendicular a la direcció de transport del materials. Mentre les malles vibren, el cos de la màquina permaneix estàtic.

L'absència de moviment permet que les connexions amb l'alimentació i la descàrrega siguin rígides, evitant-se connexions flexibles mitjançant gomes i la transmissió de vibracions a l'estructura. El consum energètic és molt baix, el necessari per vibrar només les malles.

Veure exemples de solucions:
 

 

 

wau 3-decker.jpg

img_1085.jpg

logo rhewum.jpg